Menü Kapat

Teknoparkımız ve Birlik Organize Sanayi Bölgesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversite ile sanayi arasında kurulacak iş birliklerinin birlikte ele alınması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar – Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasını tesis etmek, Teknopark bünyesindeki girişimci firmaların uygulanabilir sonuçların sanayiye  aktarımının sağlanmasına yönelik ortak çalışmalarının genel çerçevesini belirlemek, teknopark – sanayi arası teknoloji transferi oluşturmak, Ar – Ge inovasyonu kapasitesini artırmak, teknoloji tabanlı etkinlikler ve eğitimler düzenlemek, fikri mülkiyet transferi oluşturmak amacıyla taraflar arasında sağlıklı bir iletişimin ve bölge ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark Yönetici A.Ş ile Birlik Organize Sanayi Bölgesi arasında “İş birliği Protokolü” imzalandı.