Menü Kapat

Misyon ve Vizyon

Misyon 

  • Ülkemizde ileri teknolojiye yönelik çalışan firmalarımızı üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve donanım ile bir araya getirmek ve böylece kaynakların daha verimli kullanılacağı bir Üniversite –sanayi işbirliğini ilerletecek ortam ve fırsatlar oluşturmak.
  • Sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ar-ge faaliyetlerinin verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütüleceği bina, cihaz alt yapı olanaklarının yanında üniversitelerde yetişmiş ar-ge personeli için araştırma fırsatları oluşturmak.
  • Yerli sanayi kuruluşları ile ortak çalışabilecek yabancı sanayi kuruluşlarını bir araya getirmek ve uluslararasılaştırmaya yönelik önemli adımlar atmak.
  • Ülkemizin hali hazırda dışarıya bağımlı olduğu alanlarda sanayi kuruluşlarını üretime teşvik etmek amacıyla her türlü imkanı sağlamak.
  • Üniversitelerde biriken saf bilgiyi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek.
  • Ülkemizde yeni sektörlerin kurulmasına yönelik teşvik ve olanakların oluşturulması.

Vizyon 

Medeniyet Teknopark; evrensel bilime katkı sağlayacak, insanların refahına katkı yapacak, günümüz teknolojisini daha da ileri bir noktaya taşıyacak, Ülke kaynaklarını en etkin şekilde kullanacak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek yeni ve kaliteli markaların meydana getirileceği güzide bir merkez olacaktır.