Menü Kapat

Genel Bilgi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir?

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokentidir…

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 06 Temmuz 2001 tarihli ve 24454 sayılı, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12 Mart 2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de, ve 6676 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ise 19 Haziran 2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de, Yönetmelik değişikliği ise 10 Ağustos 2016 tarihli 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AMACI
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

Kaynak: teknopark.sanayi.gov.tr/Content/Detay