Menü Kapat

Hakkımızda

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 19/02/2018 tarihli ve 2018/11419 sayılı kararı uyarınca ve 24/03/2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Teknopark Yönetici şirketi kurmak amacıyla 17/04/2018 tarihinde ortaklık sözleşmesi imzalanmış ve Istanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi/Teknopark Yönetici Anonim Şirketi 08/06/2018 tarihi itibariyle kurularak faaliyete başlamıştır.

Kuruluş Amacı

Medeniyet Teknopark’ın kuruluş amacı; üniversitemiz ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, teknolojik bilgi üretmek, yenilik geliştirmek, kalite, verimlilik ve maliyet unsurlarında iyileştirmeler sağlamak, bilgiyi ticarileştirmek, girişimciliği desteklemek, teknolojiyi yaygınlaştırmak, araştırmacılara ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, uluslararası işbirliklerini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak olacaktır.

Hedefler

Medeniyet Teknoparkta kurulacak olan tıp, biyoloji, gıda, malzeme ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesi için faaliyet gösterecek şirketlere İMÜ akademisyenleri ile ARGE desteği verilmesi, üretim sektörünün ARGE ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan araştırma projelerinde genç araştırmacıların istihdamı ve maddî olarak desteklenmesi, öğretim elemanlarının araştırma sonucu elde ettikleri bilgileri katma değeri olan ürünlere dönüştürmesi ve ticarileştirmesi hedeflenmektedir.

Öncelikli Teknolojik Alanlar

  • Akıllı Şehircilik
  • Otonom Sistemler
  • Yapay Zeka & Makine Öğrenimi
  • Büyük Veri & Veri Analitiği
  • Robotik Sistemler
  • Kontrol Sistemleri
  • Sağlık Teknolojileri
  • Finans Teknolojileri
  • Enerji Sistemleri
  • Malzeme Teknolojileri