Menü Kapat

Hedef ve İlkeler

Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilmesine katkı sağlamak,
Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,
Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak,
Yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bögeler oluşturulması,
Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmektir.