Menü Kapat

Teknoparkımız İçin Başvurular Başladı

Başvuru ve Karar Süreci

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimciler/şirketler bilgi almak için müracaat edebilirler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvuru süreci girişimci firma veya kişinin Teknopark web sitesinden ücretsiz ön başvuru formunu doldurmasıyla başlar. Başvurular “İMÜ Teknopark” web sayfasındaki “Başvuru” linkinden yapılacaktır.

Ön başvurunun Teknopark yönetimi tarafından uygun bulunmasını takiben başvuru aşamasına geçilir. Bu aşamada projeye ve kişiye/firmaya ait detaylar yine Teknopark web sitesi üzerinden alınır. Başvuru ücretinin yatırılması ve gerekli imzalı belgelerin tesliminden sonra başvuru dosyası hakemlere gönderilir.

Ayrıca, başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde İMÜ Teknopark Yönetici A.Ş. ‘ye elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır.

İletişim :

0 216 280 20 70

0 216 280 20 60