Menü Kapat

Kanun ve Yönetmelikler

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

5746 Ar-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

5746 – Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

6473 Katma Değer Vergisi Kanunu